Thursday, March 30, 2006

ગુલાબ જળનું પાણી

ગુલાબ જળનું પાણી

માત્ર ગુલાબ જળનું જ પાણી હોય છે એમ નથી,
સર્કલ પણ રાઉન્ડ દોરાય છે...

ક્રિકેટ ટીમમાં બધા ઓલ આઉટ થઇ જાય પછી
ભવિષ્ય માટે ફ્યુચર પ્લાન બનાવાય છે...

જ્યારે બેડ લક જ ખરાબ હોય,
ત્યારે ભૂલમાં મીસ્ટેક થાય છે...

આવી ભૂલમાં થતી મીસ્ટેક્સ
ફરી ફરીને રીપીટ થાય છે...

વીન્ડોઝ એની મેળે જ ઓટોમેટીકલી ક્રેશ થાય છે.
અને તેને ફરીથી રી-સ્ટાર્ટ કરાય છે...

આ બધામાં વચ્ચે જ ઇનટ્રપટ આવવાથી
કાવ્ય (???) ધ એન્ડ પર પુરું થાય છે..

No comments: