Thursday, March 30, 2006

હાર્ટ પ્રોટોકોલ

હાર્ટ પ્રોટોકોલ

એ વણદીઠેલ સપનું.....
એ ધૂળમાં પડેલ કોઇનાં પગલા.....
એ ન બોલાયેલા શબ્દો.....
એ ન કહેવાયેલ વાત.....
એ વણ સાંભળેલ દીલની ધડકન.....
એ વણ અડેલ સ્પર્શનો મધુર અહેસાસ.....

એ ક્યાંય ન હોય આસપાસ.....
અને છતાંય એની હાજરી વર્તાય ચોપાસ.

એ ન સહેવાય એવું દર્દ.....
અને ન જીરવાય તેવી વ્યથા.....

એ ન સમજાય તેવી બાબત.....
અને છતાંય.....
અને છતાંય મહેસૂસ થઈ શકે.....
હ્રદયની ભીતરમાં.....
ઉંડે ઉંડે.....

બીટ ટુ બીટ, ઇન ઓર્ડર ડીલીવરી ઓફ ડાટા
બાય
કનેક્ષન ઓરીએન્ટેડ, રીલાયેબલ
હાર્ટ પ્રોટોકોલ

No comments: